× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Beskid Spółka z o. o.

Gabinet internistyczny - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Beskid Spółka z o. o." Specjalistyczne Gabinety Lekarsko-Rehabilitacyjne

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia chorób wewnętrznych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne


Adres

33-8158229
Katowicka 101
43-346 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1